PER SCARICARE " IL MOLISANO SAGGIO"  Seconda edizione, 2110 Proverbi commentati, SCARICARE CLICCANDO SUL TASTO ROSSO EBOOKS
I sottoelencati sono solo alcuni del testo suddetto.
 
‘A bèlle de cijje tutte a vonne e nesciune ci’a pijje. (S. Martino)
A  bbescì tè i cossa corte. (S.Martino)   
Accàtte a muzze e vénne a muzzètte
Accàtte a rase e vénne a culme!
Accatte a cummele e venne a barre. (Cercem) 
A cavalle gaštemate le lucceche lu pile. ( Lucito)
A cavalle štracche Ddije le manne la mosca. ( Lucito )
A ‘cciaccà ogné préte ‘nz’arriva maie!
A chi ralle e a chi ‘pprumétte!
A chiagne u muorte so’ lagreme pèrze!
A chiovere e cacà ‘nze po’ desederà.  
A chiovere e murì ‘nce vo’ niénte!  
Acqua chéta rombe i ponte. 
Acqua chéta viérmene ména.
Acqua r’aušte glianna, larde e mušte.
Acqua a la frabbeca e vine a le fatiature. 
Acquaiuo’ è frésca l’acqua!
Addò ‘nce mitte l’ache, ce mitte la cape. 
Addò ce šta ‘ušte ‘nce šta perdènze! 
Addò ce sta Dominus vobbisque, ce šta u pane frische! 
Addò chi ‘nté’ figlie ‘nce j’ né pe piacére,  né pe cusiglie. 
Addò nn’arrive chiante u pezzuche…   
Addò nn’arrive u riaule ke l’astuzie, arrive la fémmena ke la malizia. 
A la ‘atta nne le manchene fuse e a le puttane nne le manchene scuse!
A la cannelora o sciocche o chiove ca la vernata è fore. 
A la cannelora o sciocche o chiove ca viérne è fore!
A la cantata d’u cucule une n’atterra e ciénte n’assughe.
A la Cuncètta, Natale diciassètte!
All’uteme ze contene le pècure.
A magnà e a rattà tutte šta a cumenzà.
Amante fatte, amice perdute.
Ambasciatore nne paja péne
Amice ke tutte e fédéle ke nisciune.
Amiche viécchie e casa nova
A u sfrije siente l’addore e a la conta siénte u rumore!
Attacche u ciucce addò rice u patrone!
Aurie zènza canistre so’ cummé le calamare zènza gnostre!
Aušte cape ‘é viérne.
Aušte spiénne e arrušte.
Bèlle e brutte ze ‘nzorene tutte!
Bellézze ‘nzine a la porte, vertù ‘nzine a la morte
Beneritte chi m’attèrre, maleritte chi me stèrra!
Bona giuventù e mala vicchiaja!
Bona Maria, bona la via!
Brutta giuventù e mala vichiaja.
Burre ‘é vaccine, furmagge pecurine, recotta ‘é caprine!
Cacaresicche re Campereprète!
Caitanèlla fa scuorne a la surèlla.
Callaràre d’Agnone, zinghere ‘é Capracotta e cepullare d’Isèrnia! (basso Molise)
Campana putènte luntane ze sènte!
Campuasce paése du scunfuorte: chiova, sciocche o sona a muorte!
Campuasciane vocca larga e stritte ‘é mane!
Campuasciane scorcia cane vénne la pèlle e accatte u pane.
Capille e ‘uaje nne manchene maie!
Capisce asse pe feura.
Cappucce e carne ‘é vaccine sbreugnene chi cucine!
Caurare e caurare ‘nze tignene maie!
Cazze capisce e cutechélla no!
‘Ccide cchiù la lenga che la spada.
Che l’èrba moscia ognune ce ze stuglie!
Chélle che ‘nze fa ‘nze sa!
Chi a tiémpe ze pruvvéde, a ore magne!
Chi defètta, suspètta!
Chi è déntre è déntre e chi è fore è fore!
Chi magne spisse la pulènta, u cuorpe z’allènta!
Chi magne sule z’affoche!
Chi male ‘ncumènze, male fenisce.
Chi male fa, male aspètte!
Chi male pènza, male dispènza!
Chi mostra vénne, chi tamènta crépe!
Chi nasce bèlla nn’è puurèlla!
Chi ne tè’ ciénte l’alloca, chi ne tè’ une l’affoche.
Chi negozia campe e chi fatija crépe!
Chi negozia campe e chi fatija crépe e chi nen fa niénte magne e véve!!
Chi nu carrine nen cure, nu carrine nne vale.
Chi prima nne pènza, all’uteme suspira.
Chi rengrazia èsce for’obbleghe!
Chi rire sènza pecché o è fésse o ce l’ha
Chi so le tré putiénte? U pape, u rré e chi ‘nté’ niénte!
Chi sparagna, spréche Ciénte mesure e nu taglie sule.
Ciénte ne fa e une n’ammènte!
Ciénte ne fa e une n’aspètte!
Ciénte niénte accerènne nu ciucce.
Curnute e mazziate!


Da carceriére a carcerate!
Da la core du ciucce nenn’èsce sutacce fine.
Da l’aucate ze tozzera ke le piére Dì’ ca sì ca nn’è puccate!
Di’ la veretà ca Ddije t’aiute!
Dice la mésse pu cazze!
Dudece so’ i misce, tridece so’ i lune, ‘a notta cchiù longa è de chi sta a dijune.
Dura da Natale e Sante Stèfene!
E’ nu cazze chine r’acqua!
E’ ore ‘é Bologne!... Ze fa rusce pe la breogne!
E’ passate l’angele e ha ritte ammèn!
E’ poche doce ‘é sale.
E’ sécca la saraca!
E’ tante gruosse u
Gambatése mala gènte e brutte paése e pe troppe ch’è malamènte ca pure la  jèrva  è pungechènte.
Gènte allègre Ddije l’aiute!
Gènte triste, nnumenate e viste!
Ha besuogne d’u sole che èsce a la matina.
Ha cantate lu cucule, nove ze mbonne e une n’assuche.
La ‘atta furiosa facètte le figlie cecate!
La ‘atta quanne nne po’ arrevà all’unte dice ca vè ‘é rancete!
L’ ‘abbe coglie, l’aštéma no!
La bellézza fine a la porta, la buntà fine a la morta!
La bellézza è com’u sciore: priéste nasce e priéste more.
La bona fatija cumbatte la mala staggiona!
La bona rapa pe l’Assunta è già arrevata!
La calunnia è cummé u gnoštre: te fa l’ome nu moštre!
La carastija ze lasce addò ze trove!
La carne fa sanghe, u vine fa sanghe, la fatija fa jettà u sanghe!
La carne ze jètte e le cane z’arrajene!
La casa de Cécalucche, chi prime ze auze, ze cauze!
La casa de l’abbate chi la sa, l’arape!
La casa spèrde, nen pèrde!
L’accatte de Maria Vrénna: accatte a rase, vénne a culme!
La campana accorde tutte.
L’acque va au mare!
L’addore può sentì, ma la schianate nne la può avé’!
La chiacchiera è arta lèggia!
La chiacchiera è bèlla, ma no pe la mugliéra du pecurare!
La ciuccia ‘é Fechélla: nuantanove refiétte e la fica rotta.
La cora è la cchiù brutta da scurcià!
La cummeretà fa la fémmena puttana! L’uosse viécchie acconcia la menèstra!
La fémmena da liétte fa scurdà la mamma da u piétte!
La ‘nzalata poca cita e bèn oliata.
La fémmena dice sempe la veretà, ma sèmpe a métà!
La fémmena è cumme a la ‘atta, te rangeche pure quanne t’accarézza.
La fémmena ke n’uocchie chiagne e ke n’aute rirre.
La fémmena frecatte pure a u riaule!
La fémmena gnurante u va ricènne a tutte quante!
La fémmena ‘nguiatate sémbre na vipera ‘vvelenata
La propriétà chi la fa, chi la manté e chi ze la frusce.
La pulènta abbotta pane, cule allènta.
La rrobba truata è méza arrubbata!
La ruta ogné male štuta!
La voce du core nne fa rumore!
La volpe quante nne po’ arrevà all’acene, dice ca è acèrba!
La zita z’arrassumiglia a le pariénte!
Luna settembrina sètte ne trascina!
Luntane dall’uocchie, luntane da u core!
Luna settembrina sètte ne trascina!
Luntane dall’uocchie, luntane da u core!


Maria la devèrza quanne chiove annacque l’uorte!
Marite e figlie Ddije cumme te le rà, ‘ccusì te le piglie!
Mariteme ha pèrze l’impiéghe e i’ me la  sciosce!!
Marze assutte, aprile bagnate viate a chi ha già semenate.
Marze marzitte spontene le corne au capritte!
Marze marzotte tante u juorne tante la notte.
Marze ventuse e aprile annacquate viate a chi ha semenate!
Mastre a uocchie mastre ‘é fenuocchie!
Muonece, priéute e cane statte sèmpe ke la mazza ‘mmane!
Muonece, priéute e semenariste magnene tutte a le spalle ‘é Criste!
Muorte u cane, morta la raja!
Na botta a u ciérchie e una a la ‘otta.
Na casa perune e Ddije pe tutte.
Na céppa sola nne fa fuoche.
Na chiobbeta tra luglie e auste, méle, oglie e muste!
Na cosa perune ‘nfa male a nisciune.
‘Ngoppa a la chireca ce chiove e ce chiuvicchia!
‘Ndranchete puntille!!!
Nen taglie manche l’acque.
Nen conta e nn’accuse!!
Négghia pe le valle, acqua pe le spalle.
Négghia vasse bontiempe lasse.
. Nne  mbiccià, nne ndricchià, nn’avé pite se vuò campà
Noce, fiche e uva, oglie sante e sépoltura.
‘Nze chiagne nu béne se ‘nze pèrde.
‘Nze po’ j’ ‘mparavise pe le riaule.
‘Nze rice de nu muorte se nn’è miéze o ntutte.
‘Nze so’ viste maie zinghere a metere!
‘Nze file e ‘nze tèsse, ‘ssu gliommere addò èsce?
O cante o porte la croce.
‘Occa onta nne racconta
Paciénza, ricètte u moneche!
Parte cummé nu razze, arrive cummé nu cazze!
Pasemuse e malepiétte!
Pasqua Befanija tutte le fèste vanne via!
Pasqua marzaiola o fame o murtorie!
Pe santa Croce puorte la pèrteca a la noce.
Pe san Flaviane la néve scégne a u chiane.
Pe san Francische parte u calle e retorne u frische!
Pe Santa Barnabà l’uva vé’ e lu sciore va.
Pe Santa Giustina ognè uva è merecina!
Pe Sant’Urbane fa l’acene u grane!
Pe te luà u pastrane ha rà menì u Paduane. Ma pe èsse cchiù secure hanna menì le meteture!
Pure u lupe z’è fatte sante!
Pùuriélle e cazze allérte!


Quanne la ‘uèrra va a luonghe le turche pajene le spése!
Quanne la zita z’è mmaretata èscene tutte le ‘nnammurate!
Quanne luce, adduce.
Quanne ma’ ze so fatte le percoche a Capracotte!
Quanne ma’ la paglia a cotte le fasciuole!
Quanne ze magna ze cummatte ke la morte!
Quatte aprilante jurnate quaranta!
Quatte brillante jurnate quarante.
Raglie ‘é ciucce e lagreme ‘é fémmene se vuò sta buone nne l’adduserà!
Rape e rapèstre so’ una menèstre!
Reccheza ‘nfa gentelézza!
Salute e fronne, arrespunnètte la crape!
Sant’Antonie fa trirece grazie a u juorne!
Sante Martine! Passe e camine.
Sènza solde ‘nze cantene mésse!
Se vuò campà fa l’arte che sa fa.
So’ peruocchie arresagliute!!
Stipete u mile pe quanne tié’ séte!
Tale padre e tale figlie!
Tale è u padre, tale u figliuole; cummé la vite è lu magliuole!
Tante va la ‘atta a u larde finché ce lasce u pile!
Té’ ciénte defiétte e la cora fraceta!
Te facce arrevà addò sponte u sole!
Te facce métte ddù piére ‘ént’a na scarpa!
Te facce gnettechì!
Te facce sentì na ponta ‘ncule!
Te facce j’ pe lemosena!
Te facce passà nu ‘uaie!
Te friéche migne e frigne!
Te’ la sciorta appesa ‘ncule!
Té’ le rénghe pe le céglie!
Té’ le siérpe ‘ncuorpe!
Tenéva la sèrpa rént’u manecone!
Té’ paura ca u cule l’arrobba la camicia!
Tré cose ‘nze ‘mbriéstene maie: le libbre, la mugliéra e le denare.
Tutte le vie puortene a Roma.
‘Uaie a chélla casa addò cappiélle nen ce trasce.
‘Uaie a palate, ma morte maie.
‘Uardiane e puttane quanne so’ viécchie ze morene ‘é fame.
U areaglie dicètte a u fasciuole: ràmme tiémpe ca te carufe!
U ciucce mije tante vantate z’è raddutte a carrià le préte!
U ciucce porte la paglia, u ciucce ze la magne!
U fasciuole ze magne sule.
U file è file, u chiume è chiumme e la frabbeca ze ne care!
U liétte cumme t’u arrefà, accuscì te ce culeche!
U pane té’ cchiù sapore s’è cundite k’u serore.
U parlà chiare è fatte pe l’amice.
U poche abbaste,u troppe ze ne va.
U poche abbasta, u troppe ‘ntorza!
U prim’anne a core a core, u seconde a cule a cule, u tèrze a cauce ‘ncule!
U pulpe ze coce ke l’acqua so’!
U signore ze vére a taule!
U vine è u latte de le viécchie.
U vine fa sanghe, la carne fa fa carne, la fatia fa jettà u sanghe.
U vove chiame curnute all’asene!
Vale cchiù nu marite sciancate che nu frate regnante.
Vine amare tiéllu care.
Vuo’ fa arrajà u cane? Minele l’uosse!
Z’è muorte u criature e ‘n zéme cchiù cumpare!
Ze ména ‘nnanze pe nne caré (arréte)!
Ze ména la zappa ‘ncoppe a le piére!
Ze pèrde rénd’a nu bicchiére r’acqua!

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.